phone2 00421 907 05 05 15  mail2 e-mail: 

Kedves vendégeink,
örömmel értesítjük Önöket, hogy

FitHaus fitneszközpontunk fennállásának 10. évfordulójára egy versennyel készültünk Önöknek értékes nyereményekkel!

A verseny 2023.04.01-től 2023.07.02-ig tart.

A sorsolás, a verseny utolsó napján, azaz 2023.07.02-án 20:00 órakor valósul meg. Az eredményeket 21:00 órakor a FitHaus honlapján és Facebook-oldalán tesszük közzé.

 1. díj: "Négy kerekű sporttáska" egy Mini Cooper One személygépkocsi!
 2. díj: egész éves bérlet (12 hónap) 600 € értékben
 3. díj: Féléves bérlet (6 hónap) 300 € értékben
 4. díj: 150 euró értékű negyedéves bérlet (3 hónap).
 5. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben
 6. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben
 7. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben
 8. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben
 9. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben
 10. díj: Havi bérlet (1 hónap) 50 € értékben

A verseny feltételei:

Minden vásárlásához sorsjegyet kap az alábbiak szerint:

 • 1 non-stop havi bérlet 15 sorsjegyet ér
 • 12 belépő 2 hónapra 12 sorsjegyet ér
 • Squash-bérlettel 10 sorsjegyet kap
 • Egy belépőjegy 2 sorsjegyet ér
 • Regisztrált/nem regisztrált napijegy 1 sorsjegy 

Az így megszerzett sorsjegyeket ki kell tölteni, majd a lezárt sorsoló dobozba tenni, melyet közvetlenül a pénztárgép mellett helyezünk el. A tombola-sorsolás a legalacsonyabb 10. nyereménytől a legmagasabb 1. díjig terjed majd. A hiányosan vagy hibásan kitöltött jegyek a versenyből kizárásra kerülnek.  A versenyben csak a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, a sorsoláson csak a Verseny feltételeiben felsorolt ​​jegyek és bérletek vesznek részt. A versenyből kizárásra kerül a diákbérlet, minden egyéb bérlet és egyszeri belépő, ha azokat 18 éven aluli személy vásárolta. A sorsjegyen feltüntetésre kerül a kiállítás dátuma. A nyertes életkora a nyeremények átadása során személyazonosító okmány (Személyi igazolvány, Útlevél, ID kártya stb.) alapján kerül ellenőrzésre. A verseny feltételeinek be nem tartása esetén a sorsjegy érvényét veszíti! A díjakat a nyertesek 2023. szeptember 30-ig vehetik át.

Az 1. díj, azaz a MINI COOPER ONE személygépkocsi elnyerésének feltételei:
A fődíj – a verseny I. díja egy újszerű, jó műszaki állapotú Mini Cooper One személygépkocsi.
A jármű 18 hónapig érvényes MOT-val és EC-vel rendelkezik, és rendszeres szervizellenőrzésen esett át. A járműben a szűrők, olajok, féktárcsák és fékbetétek, használt tengelyalkatrészek és hátsó lengéscsillapítók cserélve lettek. A szervizszámlát a jármű dokumentációjához csatoljuk. A nyertessel a az I.díj elnyerése napján, de legkésőbb 2023.09.30-ig aláírásra kerül a jövőbeni szerződésről szóló szerződés, melyben az alábbi feltételek kerülnek rögzítésre:

 • 18 hónapig az EL PASO s.r.o. társaság tulajdonosként szerepel a Közlekedési Hatóság által kiadott okmányon, a nyertes, mint a gépkocsi használója kerül bejegyzésre,
 • 18 hónapig a tulajdonos fizeti a kötelező gépjármű-biztosítást,- a gépjármű tulajdonosa 6 hónap garanciát vállal az esetleges rejtett hibákra, mint használt gépjármű eladása esetén,
 • a nyertes vállalja, hogy a reklámnyomatot, a szerződés aláírását követően legalább 18 hónapig, a járművön megőrzi,
 • a nyertes vállalja, hogy 18 hónapig gondoskodik a gépjármű vizuális és műszaki állapotának megtartásáról, gondoskodik a jármű üzem közbeni esztétikai sérüléseinek szervizeléséről, javításáról, 
 • a nyertes vállalja, hogy 18 hónapon keresztül összesen legalább 7200 km-t tesz meg, ami átlagosan havi 400 km-t jelent,
 • a nyertes vállalja, hogy a 18 hónapos időtartam alatt, havonta egyszer megjelenik a FitHaus fitneszterem előtt a jármű szemrevételezése céljából, ahol a jármű műszaki állapotát, karosszériáját, reklámnyomatát, a jármű tisztaságát és a kilométer-számláló állapotát ellenőrzik. A kilométer-számláló állapotáról, valamint a jármű általános állapotáról fényképes dokumentáció készül, jegyzőkönyv íródik.
 • a gépjármű használatából eredő károkért, valamint a kiszabott bírságokért és büntetésekért kizárólag a nyertes felhasználót terheli a felelősség, a jármű tulajdonosát nem terheli felelősség, még kollektív sem.
 • a fenti feltételek megszegése esetén a jármű lefoglalásra kerül
 • a szerződés aláírásától számított 18 hónap elteltével és a nyereménnyel járó feltételek betartását követően, a jármű tulajdonjoga díjmentesen a nyertesnek kerül átiratásra.

Ha a jármű nyertese nem tudja teljesíteni a nyereményben szereplő feltételeket, 1000 euró összegű végkielégítésre jogosult, és a nyereményt a verseny 2. számú nyertesének, majd a 3. számú nyertesnek ajánlják fel. .

A verseny szervezője az El Paso, s.r.o.(kft) társaság, amelynek a székhelye: a Jesenszky utca 98/74 , 943 01 Párkány, (a továbbiakban: "szervező"), a FitHaus Párkány fitneszközpont üzemeltetője, a Kaszárnya utca 1260 szám alatt. A versenyt , a www.fithaus.sk weboldalon illetve a FitHaus Facebook közösségi hálózaton keresztül rendezik meg a 2023.04.01-2023.07.02 közötti időszakban.

A verseny azon résztvevője lesz a nyertes, akik a jelen versenyszabályzatban meghatározott valamennyi részvételi feltételt teljesíti, és az összes versenyző közül véletlenszerűen került kisorsolásra. A sorsolás eredményhirdetését a www.fithaus.sk honlapon és a Facebook közösségi oldalon
tesszük közzé. A nyertesek számára a Szervező a kapott nyeremény helyett egyéb kártérítési lehetőségét nem biztosít. A Versenyben való részvételből a Szervező valamennyi alkalmazottja és annak közeli hozzátartozója a Ptk. 116. §-a értelmében ki van zárva. Az ilyen személyek nem jogosultak a jelen versenyben nyújtott kedvezményekre.

A Versennyel kapcsolatban a Szervező a verseny céljaira az érintettek személyes adatait (a továbbiakban: SZA) szerzi be és kezeli, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (röviden: GDPR), ill. a 2016. április 27-i 18/2018 a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló irányelvek szerint. Az El Paso s.r.o. a Verseny eredményeinek nyilvános bemutatásának (a nyertesek
közzététele) és a lebonyolítás dokumentálása céljából a résztvevő nevére, vezetéknevére, esetleg lakóhelyére vonatkozó személyes adatokat is kezelheti a településről/városról/régióról szóló információk körében a fent említett honlapon és közösségi oldalon való közzététellel.
A 2011. évi CXVI. 40/1964 Coll. törvény 845. §-ában foglaltak alapján a Ptk. szerint a pályázaton/Versenyen nyert nyeremények bírósági úton nem követelhetőek vissza, és felhasználásuk lehetőségére a jelen szabályzatban foglalt feltételek az irányadók. Abban az esetben, ha kétségek merülnek fel a nyerési igényekkel kapcsolatban, a VersenySzervező dönt a követelés fennállásáról. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatot a verseny előtt és alatt bármikor megváltoztassa vagy módosítsa, valamint a Verseny lerövidítésére, elhalasztására, megszakítására vagy teljes visszavonására, akár indoklás és kártérítés nélkül is. A Szervező vállalja, hogy a szabályzat változását, módosítását a verseny kiírásával egyező módon közzéteszi. A Verseny Szervezője , a Verseny résztvevője által hibásan megadott adatokkal, illetve a nyeremény igényének elmulasztásával, visszaigénylésével, átvételének elmulasztásával, átadásának elmulasztásával vagy a nyereményről való lemondás miatt bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal. Ez a Verseny promóciós fogyasztói versenyként kerül megszervezésre.

A versenyen való részvétel önkéntes, a résztvevő a versenyen való részvétellel kifejezi egyetértését annak szabályaival és vállalja, hogy betartja azokat. Ezen szabályok versenyző általi megsértése, kijátszása vagy azokkal való visszaélés a versenyből való kizárás vonja maga után. Ha megalapozott kétségek merülnek fel a jelen rendezvényen való részvétel feltételeinek teljesülésével vagy a sorsjegyre jogosultsággal kapcsolatban, meghatározott esetekben a szervező felhatalmazott ügyvezetője, akinek a döntése jogerős, végleges döntést hoz a rendezvényen való részvételről és/vagy a nyereményre való jogosultságról. A Szervező nem téríti meg a Verseny résztvevőinek a versenyen való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeit.

A szabályok kihirdetésük napján lépnek hatályba és jogerőre. Párkányban, 2023.04.01-én El Paso sro.
Minden jog fenntartva.

Elérhetőség

Üzemeltető:

ELPASO s.r.o. | Jesensky utca 74. | 94301 Párkány

A sportközpont elérhetőségei:

 • Laktanya utca. 1260 (belépés a Vadas recepció épületénél) | 94301 Párkány
 • 00421 907 05 05 15

facebook fithaus.sk

Nyitvatartás:

H - P 06:00 - 22:00

Sz - V 08:00 - 20:00

Ünnepi nyitvatartásaink a facebookon

 

900m²-es klimatizált kellemes környezet profeszionális légtechnikával, modern gépekkel és nagy szakmai tapasztalattal a háttérben.
Fit Haus, Párkány legmodernebb edzőterme.